حامد فراقی

مهارت‌های من در زمینه دیجیتال مارکتینگ

مهارت‌های من در زمینه تبلیغات اینترنتی (Online advertising)، بازاریابی اینترنتی (Internet marketing) یا دیجیتال مارکتینگ (Digital marketing)

SEO
۰%
local SEO
۰%
Social media marketing
۰%
Email marketing
۰%
Referral marketing
۰%
Content marketing
۰%
Native advertising
۰%
SEM
۰%
Pay-per-click or PPC
۰%
Cost per click or CPC
۰%
Cost per action or CPA
۰%
Cost per impression or CPI
۰%
Search analytics
۰%
Web analytics
۰%
Display advertising
۰%
Ad blocking
۰%
Contextual advertising
۰%
Behavioral targeting
۰%
Affiliate marketing
۰%
Revenue sharing
۰%
Mobile advertising
۰%
App marketing
۰%
Internet branding
۰%
Inbound marketing
۰%

مهارت‌های من در زمینه اِس‌ئی‌اُ یا سئو (SEO) و یا بهینه‌سازی موتور جستجو (Search Engine Optimization)

ابزارهای SEO که به آن‌ها مسلطم. (SEO Tools)

Google Analytics
۰%
Google Search Console
۰%
Google Trends
۰%
Google Ads
۰%
Google PageSpeed Tools
۰%
Google’s Mobile-Friendly Test
۰%
Google Search
۰%
Google Business Profile
۰%
Ahrefs
۰%
Moz
۰%
Alexa Internet
۰%
Similarweb
۰%
SEMrush
۰%
KWFinder
۰%
Woorank
۰%
Keyword Tool
۰%
Bing Webmaster Tools
۰%
GTmetrix
۰%
Majestic
۰%
SpyFu
۰%

مهارت‌های من در زمینه رسانه‌های اجتماعی (Social media) یا شبکه‌های اجتماعی (Social media channels)

Facebook
۰%
Instagram
۰%
WhatsApp
۰%
Telegram
۰%
Twitter
۰%
LinkedIn
۰%
Pinterest
۰%
ًReddit
۰%